Veldonderzoek en nieuwe technieken

De restanten van het kamp zijn door archeoloog Jan Roymans in kaart gebracht aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).  Het AHN is een digitaal bestand dat iedereen op internet kan raadplegen. Het is vervaardigd door vanuit een vliegtuig met laser heel nauwkeurig het reliëf van Nederland op te meten. Het is daarbij mogelijk tot op perceelsniveau in te zoomen en zo hoogteverschillen van ongeveer tien centimeter zichtbaar te maken. Gebouwen en bomen kunnen daarbij worden weggefilterd. Historicus Bart Beex deed de naspeuringen in de historische bronnen. Al wandelend op het terrein is het met de verkregen resultaten in de hand gelukt om de overblijfselen nauwkeurig aan te wijzen.

100 nazakking gedempte waterput-
Nazakking van een gedempte waterput. Foto: Jan Roymans.
93 Kamp op satelietkaart-
Sporen van het kamp bij Rijen in het landschap. AHN-beeld door J. Roymans (Archeologisch Adviesbureau RAAP, Weert).
97 Kamp op topografische kaart-
Indeling van het kamp bij Rijen naar de originele kaart van J.P. Houtman uit 1831, geprojecteerd op de huidige topografische kaart. Door J. Roymans (Archeologisch Adviesbureau RAAP, Weert).