Tiendaagse Veldtocht

Op dinsdag 2 augustus 1831 was het dan zover; het VOORWAARTS! klonk over de heide tussen Gilze en Rijen. Het Nederlandse veldleger begon over een breed front zijn opmars naar het zuiden. De dag daarvoor had koning Willem I zijn oudste zoon tot opperbevelhebber te velde benoemd. De kroonprins was in het kamp bij Rijen om de marsorders te geven.

ASS001005205, 2/3/12, 2:38 PM,  8C, 3410x9290 (4306+666), 100%, JUNI 2011 PPRO, 1/120 s, R35.9, G5.3, B2.6
“De Prins van Oranje verkondigt ’s konings bevel: VOORWAARTS!”, 1831. Door W. Nieuwhoff (Atlas van Stolk, Rotterdam).

Tien dagen duurde de strijd waarbij de slecht georganiseerde Belgische opstandelingen door het Nederlandse leger werden verslagen en grote delen van België tot aan Leuven werden veroverd. Juist toen op 12 augustus de definitieve slag om Leuven leek te beginnen eisten Engeland en Frankrijk het onmiddellijke staken van de strijd door het Nederlandse leger.

Prins Willem kon nog wel een triomfantelijke intocht in Leuven houden, maar dit had vooral een symbolische waarde; de eer was gered.  Koning Willem I moest nu wel bakzeil halen. Weigering om tegemoet te komen aan de eisen van Engeland en Frankrijk werd opgevat als een oorlogsverklaring aan beide landen. Er werd een wapenstilstand gesloten.

15 Overwinning_voor_Leuven,_op_den_12den_Augustus_1831
De overwinning voor Leuven op 12 augustus 1831. Door Willem Hendrik Hoogkamer (Atlas van Stolk, Rotterdam).

De Tiendaagse Veldtocht was weliswaar geen totale mislukking, maar door buitenlands ingrijpen kon het ultieme doel niet worden verwezenlijkt.