Koning Willem I in het kamp bij Rijen, 1831.
Drs. Kees van der Heijden

Boek ‘Verdwenen tentenstad op de hei’

Het boek vertelt het verhaal over het leven in en om het militaire kamp bij Rijen, dat lag in het huidige bosgebied bij de Kampstraat. Het werd daar jaarlijks in de zomer ingericht en er streken gemiddeld zo’n dertienduizend militairen neer. Ze deden dat onder aanvoering van Koning Willem I, die zich halsstarrig verzette tegen de onafhankelijkheid waar onze zuiderburen zo naar verlangden. Dit internationale conflict ging onder de naam ‘de Belgische Opstand’ de geschiedenis in.

Omslag_boek_Kamp-Rijen

Uitgave: Heemkring Molenheide, 2021

Online verkrijgbaar!

‘Verdwenen tentenstad op de hei’ is te bestellen voor de prijs van € 15,- (+ verzendkosten € 4,50) via de webshop van Heemkring Molenheide.

Kees_vd_Heijden
Kees van der Heijden, historicus en heemkringvrijwilliger.

Kees van der Heijden deed uitgebreid archief- en literatuuronderzoek, las dagboeken en verslagen, dook krantenberichten op en bestudeerde de uitkomsten van recent bronnen- en veldonderzoek. Hij wist dit in een 180 bladzijden tellend, boeiend verhaal samen te brengen, aangevuld met opvallend veel mooie en interessante afbeeldingen. En daarmee laat hij zien wat zich hier zo dichtbij, in Gilze en Rijen, een kleine twee eeuwen geleden allemaal heeft afgespeeld. Iets waar de meesten van ons tot nu toe geen idee van hadden.